• Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste

Ring Direkte:

12345678
Partner kommer

Vi behandler stadig nye potensielle partnere. Driver du flyttebyrå og har lyst å bli listet hos oss? Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for ditt firma. Du finner kontaktinformasjon til under bli listet i menyen øverst.

Ring oss direkte: 12345678

Partner kommer Tilbyr:

 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste

Øvrig Informasjon

Kostnadsfri tilbud
Selger kartonger

Åpningstider
Man – Fre: 08.00 – 20.00
Lør – Søn: 09.00 – 18.00

Skatteetaten-logo
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste

Ring Direkte:

12345678
Partner kommer

Vi behandler stadig nye potensielle partnere. Driver du flyttebyrå og har lyst å bli listet hos oss? Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for ditt firma. Du finner kontaktinformasjon til under bli listet i menyen øverst.

Ring oss direkte: 12345678

Partner kommer Tilbyr:

 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste
 • Tjeneste

Øvrig Informasjon

Kostnadsfri tilbud
Selger kartonger

Åpningstider
Man – Fre: 08.00 – 20.00
Lør – Søn: 09.00 – 18.00

Skatteetaten-logo

Bedriftsflytting og kontorflytting

Om din bedrift skal flytte i Oslo til noen nye lokaler er det en god del planlegging som må gjøres. Ofte blir det viktigste i slike situasjoner å minimere påvirkingen på den daglige driften og legge flyttearbeidet opp på en måte som ikke hindrer den. Det er også naturlig nok viktig for alle kunder at flyttingen vil skje på en sikker og trygg måte som tar hensyn til at de fleste tingene skal plasseres på et nytt kontor og i et nytt bedriftslokale. Et slikt flyttelass kan inneholde ganske store verdier, så alle våre anbefalte flyttebyråer vil ha alle forsikringsavtaler i orden, og du kan i tillegg tegne en egen ekstraforsikring om du føler det er nødvendig.

Flyttefirmaene på vår liste vil ha eksisterende erfaring med bedriftsflytting og kan komme med gode råd og tips til hvordan man bør strukturere arbeidet. Med tilgang på moderne redskap og verktøy vil du kunne være sikker på at alt bli flyttet på en forsvarlig og effektiv måte.

For store jobber kan også flytteservicen være tilgjengelig til å ta en befaring av lokalene og se på jobben. På den måten vil et mer klart totalt pristilbud kunne settes sammen. På den måten får du full klarhet i hva det vil koste å gjennomføre flyttingen for din bedrift før du setter i gang.

Et alternativ for å minimere påvirkningen på den daglige driften av arbeidsplassen kan også være å legge flyttingen i Oslo til en en helg. Det vil føre til en noe større kostnad, men det vil også være en investering som kan være verdt det for å opprettholde en normal arbeidssituasjon.

Trengs det oppbevaring av kontormateriell eller møbler kan de fleste flyttebyråene sette det i stand for deg og lagre tingene på egne oppbevaringsplasser og lager.

Ta kontakt med noen av våre anbefalte byråer ovenfor for en videre diskusjon rundt pris og hva som kan gjøres for å gjøre flytteprosessen så enkel som mulig.